Aanpassing norm beeldschermwerk

Op 5 december 2018 is er een nieuwe versie van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) gepubliceerd. Het betreft kleine aanpassingen, waaronder het schrappen van de norm van twee uur als maximale duur om achter een beeldscherm te werken.

Aanpassing norm beeldschermwerk

Nu beeldschermwerk zoveel verschillende vormen aanneemt en niet meer per definitie gebonden is aan een vaste werkplek, verandert ook de manier waarop we hier mee omgaan. Het ene beeldscherm is het andere niet. Afwisseling in beeldschermen, van desktop, tablet, smartphone of laptop, betekent ook al een afwisseling in de werkstijl. Afwisseling in de werkzaamheden blijft onverminderd van belang om klachten aan armen, nek en schouders (KANS) te voorkomen.

Consequenties RI&E

Omdat in alle branches en alle bedrijven beeldschermwerk voorkomt, is dit een vast onderdeel in de RI&E. De verplichting om beeldschermwerk iedere twee uur af te wisselen is dus losgelaten, maar dat neemt niet weg dat de werkgever een zorgplicht voor zijn medewerkers; zij moeten veilig en gezond kunnen werken. Er moeten dus wel degelijk maatregelen worden genomen om KANS-, oog- en stressklachten tegen te gaan. Speciale aandacht is nodig indien er medewerkers zijn die (deels) thuis werken of als er flexibele werkplekken zijn ingericht.

Voorlichting

Voorlichting over de risico’s van werken achter (verschillende soorten) beeldschermen en de maatregelen die hiervoor worden genomen, is een belangrijk onderdeel van de zorgplicht van de werkgever. Deze aanpassing in het Arbobesluit kan een mooie aanleiding zijn om in de organisatie het onderwerp beeldschermwerk weer eens onder de aandacht te brengen. Wat betekenen de nieuwe vormen van beeldschermwerk? Hoeveel uur per dag breng je door met een beeldscherm, het spelletje ’s avonds op de tablet en het maken van het digitale fotoalbum in het weekend meegerekend? Bewustwording kan helpen om klachten te kunnen herkennen en zelf ook de leefstijl aan te passen.

Beter Achter je Schermen (BAS)

BAS is een checklist waarmee  je op individueel niveau kunt bepalen òf, en zo ja welke risico’s aanwezig zijn door het werken met een beeldscherm. De checklist is eenvoudig toe te passen en bestaat voor het grootste deel uit ja-nee vragen. Uit de resultaten van de beoordeling wordt duidelijk of het werk risico’s op het ontstaan van gezondheidsklachten met zich meebrengt en welke persoonlijke adviezen en verbeterpunten het risico omlaag kunnen brengen. BAS is gratis beschikbaar via www.fysiekebelasting.tno.nl.

Scroll naar boven

Gebruiker wijzigen

U moet ingelogd zijn om het formulier te verzenden.

Support aanvraag

Voor vragen over veiligheidsissues ga je direct naar de projectleider/leidinggevende op je locatie of de preventiemedewerker.
Voor technische vragen (bijv. een storing of een niet goed werkende link, etc.) geldt: Vragen/meldingen die op werkdagen tot 17.00 uur bij ons binnenkomen zullen diezelfde dag nog in behandeling* worden genomen.

*In enkele gevallen kan het voorkomen dat een probleem niet dezelfde dag opgelost kan worden. Wij zullen u hier altijd van op de hoogte stellen.

Support aanvraag

Voor technische vragen (bijv. een storing of een niet goed werkende link, etc.) geldt: Vragen/meldingen die op werkdagen tot 17.00 uur bij ons binnenkomen zullen diezelfde dag nog in behandeling* worden genomen.

*In enkele gevallen kan het voorkomen dat een probleem niet dezelfde dag opgelost kan worden. Wij zullen u hier altijd van op de hoogte stellen.