Online Toolbox

Online leeromgeving

Medewerkers kunnen de online toolboxen zelf gemakkelijk inplannen

Interactief

Theorie afgewisseld met foto- (of video)-uitleg en diverse casussen vanuit de praktijk

Praktijkgericht

Toolboxen gericht op de risico's die van toepassing zijn bij een (beroeps-)functie

Online Toolbox

Voor organisaties waarbij medewerkers veelal onderweg of op locatie werken.


Het organiseren van een toolbox is meestal tijdrovend. Dilemma's waar veel organisaties tegenaan lopen spelen vaak op, zoals "Welk onderwerp moet ik nu weer kiezen? Waar haal ik de tijd vandaan? Hoe krijg ik de mensen tegelijkertijd op één locatie? Wat doen we als mensen een toolboxmeeting gemist hebben? En, hoe zorg ik voor een overzichtelijke registratie?"
Onze Online Toolbox kan u hier mee helpen.

Uw voordelen:

 • Besparing in tijd;
 • Eenvoudig toepasbaar en individueel inzetbaar;
 • Plaats en tijd onafhankelijk;
 • Borging van resultaten dmv toetsing;
 • Beschikbaar op smartphone;
 • Professioneel uitgewerkte toolboxen;
 • Ontzorgt; bewaking, monitoring en registratie van uitgevoerde toolboxen gebeurd automatisch;
 • VCA-proof;
 • Altijd en overal digitaal toegang tot de toolboxen (een internetverbinding dient echter beschikbaar te zijn);
 • Mogelijkheid om functiegroepen in te richten. Bijvoorbeeld op basis van risico's of gekoppeld aan de hand van bijvoorbeeld uw functiematrix
 • Optioneel: mogelijkheid tot maatwerk-toolboxen (bijv.  uw eigen toolboxen of on-boarding);

 

Voldoe aan wet- en regelgeving

Elk bedrijf is verplicht om voldoende onderricht te geven aan haar personeel.

 • VCA* gecertificeerde bedrijven moeten minimaal 4 keer per jaar een toolboxmeeting houden
 • VCA** gecertificeerde bedrijven zijn verplicht om minimaal 10 toolboxmeetings per jaar te organiseren.

Onder de 2017/6.0-norm volstaat de helft van het vereiste aantal toolboxmeetings bij inzet van online trainingen. Hiermee besparen organisaties niet alleen veel tijd en energie, maar is het ook mogelijk om op afstand in te zetten op veiliger werken.

Alle toolboxen zijn altijd up-to-date inzake de laatste wet- en regelgeving.

Hoe werkt het


De Online toolbox modules (onderwerpen) worden door u vooraf bepaald, bijvoorbeeld op basis van aankomende projecten, de RI&E of een functiematrix. Dit kan variëren van 4 tot 10 toolboxen per jaar (afhankelijk van bijvoorbeeld uw VCA certificering) en u meld de medewerkers bij ons aan, hiervoor hebben wij alleen hun naam en mailadres nodig en eventueel de bijhorende (locatie)groep.

Vervolgens richten wij voor u de leeromgeving in. U hoeft deze dus niet zelf nog te vullen met toolboxonderwerpen, gebruikers en eventuele (locatie)groepen aan te maken. Dit doen wij voor u.
Vervolgens zorgen wij ervoor dat de toolboxen periodiek (volgens de afgesproken planning) in de leeromgeving klaar staan, de medewerkers ontvangen van ons een email dat er een nieuwe toolbox in hun dashboard klaar staat. Wij zorgen voor een inzichtelijk overzicht van uw gebruikers en een jaarplanning. Hiermee heeft u direct de Toolbox jaarplanning gereed en bent u compleet ontzorgt. 
De toolboxen blijven tenminste 1 jaar in het dashboard toegankelijk, of langer naar gelang de abonnementsduur, en worden up-to-date gehouden bijvoorbeeld in het geval van bijv. wetswijzigingen.

Gepersonaliseerde leeromgeving

Medewerkers kunnen eenvoudig via de leeromgeving de online toolboxmodules volgen.
Iedere medewerker krijgt een persoonlijke login, en heeft hiermee de beschikking tot een persoonlijk dashboard ingericht met uw bedrijfslogo. De medewerker heeft hier o.a inzicht in de voortgang en de behaalde resultaten. Wij kunnen indien u dat wenst tevens uw medewerkers in verschillende (locatie)groepen indelen waarbij elke groep ander toolboxen volgt. Zo kunt u de benodigde toolboxen koppelen aan risico's bijhorende bij bijvoorbeeld een locatie of een functieprofiel. Hierdoor volgt bijvoorbeeld een magazijnmedewerker andere toolboxen dan bijvoorbeeld een installateur. 

Hoe kun je als bedrijf controle houden op de gevolgde toolboxen?

Dat is heel eenvoudig. Je hoeft hier als organisatie niets voor te doen. Iedere maand ontvangt de coördinator een rapportage per e-mail. Hierin is direct inzichtelijk wie de toolbox hebben gevolgd én wie deze met succes hebben afgesloten. Op deze manier is direct aantoonbaar aan, bijvoorbeeld de auditor, dat toolboxen worden gevolgd. Een afsluitende toets zorgt ook direct voor aantoonbaarheid dat medewerkers de toolbox ook écht hebben gevolgd.
Daarnaast krijgt de coördinator toegang tot onze online omgeving om deze gegevens ook zelf online te bekijken. Medewerkers die niet tijdig de toolboxmodules afnemen krijgen (indien gewenst) automatisch een mail ter herinnering.

U bepaald zelf de volgorde van de toolboxen. Nieuwe medewerkers kunnen op elk moment instappen zonder dat zij belangrijke toolboxen overslaan. U neemt alleen de toolboxen af die u daadwerkelijk nodig heeft, u betaald dus niet voor een complete database met toolboxen die niet relevant zijn. 

Opzet van de toolbox

Iedere Toolboxmodule duurt gemiddeld 10 tot 20 minuten, is voorzien van een vaste structuur en behandeld de volgende onderwerpen:

  • Wetgeving
  • Feiten
  • Risico's 
  • Inventarisatie
  • Beheersmaatregelen
  • Goede Praktijk
  • Discussie 
  • Kennistoets

Alle toolboxmodules worden, indien relevant, voorzien van ondersteunend foto en/of filmmateriaal, downloadbare schema's of checklists. Vervolgens worden alle toolboxen afgerond met een kennistoets bestaande uit 5 vragen. Bij het afronden van de toets krijgen de medewerkers feedback op de door hun gegeven foutieve antwoorden. Op deze manier wordt de kennis op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu getoetst en geborgd.

Welke toolboxen zijn beschikbaar?


U kunt zelf aangeven welke toolboxen u nodig heeft. Bij een offerte aanvraag ontvangt u een lijst van onze uitgebreide databank. Mocht de door u gewenste toolbox er niet bij staan dan kunt u deze aanvragen. 
De toolboxen zijn/worden opgesteld door een hogere veiligheidskundige. Zo bent u verzekerd dat de toolboxen aansluiten bij uw specifieke organisatie.

Tevens kunnen wij toolboxen voorzien van uw eigen foto/filmmateriaal of volledig aanpassen aan uw specifieke bedrijfswerkzaamheden. Voor deze 'toolboxen-op-maat' wordt eenmalig (per toolbox) een vast tarief gehanteerd; voor het opstellen van de inhoud, het ontwerp en de inrichting van de digitale leeromgeving (wij behouden echter alle rechten, ook van de 'op-maat' gemaakte toolboxen). 

Van Dalen Training

Tools 


Wij hebben onze leeromgeving voor alle gebruikers uitgebreid met handige tools, overzichten en schema's.
Deze tools kunnen snel en eenvoudig tijden het werk geraadpleegd worden,  bijvoorbeeld een LMRA-kaartje, of een tool om snel preventieve maatregelen of stofeigenschappen van een gevaarlijke stof op te zoeken, of wat de kleurcodering op een gascilinder betekent, etc. 

PRO-licentie

Bij een PRO-licentie heeft de gebruiker extra functionaliteiten zoals (werkplek)inspecties, meldingen, een digitale LMRA-checklist, (veiligheid)checklists en controlerondes.

Waarom uw werkplek inspecteren?

Werkgevers zijn verplicht om structureel toezicht te houden op de werkplek (artikel 8 Arbowet). Een (werkplek)inspectie is hiervoor een goed middel om invulling te geven aan de verplichtingen van deze Arbowet. VCA-gecertificeerde bedrijven zijn zelfs verplicht om werkplek- inspecties uit te voeren. Direct leidinggevenden en/of een externe gecertificeerde veiligheidskundige dienen regelmatig de werkplek te inspecteren en de werkzaamheden van de werknemers, aannemers en onderaannemers te observeren en de resultaten te evalueren met de betrokken werknemer(s). Met een (werkplek)inspectie kan worden beoordeeld of een werkplek veilig is en voldoet aan geldende normen en wet- en regelgeving. U toont aan dat u deze verplichting serieus neemt waardoor onveilige situaties in een vroegtijdig stadium kunnen worden opgespoord en waarop maatregelen kunnen worden getroffen om het risico op incidenten te beperken.

 

Voor wie is de PRO-toevoeging?

De PRO functionaliteiten zijn beschikbaar voor alle gebruikers die over een Pro-licentie beschikken.Deze functies bestaan uit het volgende:

 • Alle functionaliteiten van de standaard licentie;
 • Online uitvoeren van quickscans en controlerondes (wij hebben al een flink aantal (basis)inspecties voor de meest voorkomende branches en/of situaties klaargezet). De resultaten van deze inspectie worden direct in pdf-bestand per email doorgestuurd naar de coördinator;
 • Online melden, algemeen;
 • Online melden van onveilige situatie(s), (bijna) ongeval of (milieu-)schade.
  De meldingen van deze inspectie worden direct in pdf-bestand per email doorgestuurd naar de coördinator;
 • Online uitvoeren van een uitgebreide LMRA-check. De resultaten van deze check worden direct in pdf- bestand per email doorgestuurd naar de coördinator;
 • WPI's, alleen voor (KAM)coördinator/veiligheidskundige/ direct leidinggevenden;
 • Mogelijkheid om bedrijfseigen checklists door ons te laten toevoegen
 • Checklists en melding worden ondertekend dmv een handtekening/paraaf, tevens kunnen ook afbeeldingen aan de checklists worden toegevoegd.
Alle meldingen van de checklists/inspectie's worden direct in een pdf-bestand per email doorgestuurd naar de coördinator.

Uw investering

Afhankelijk van bijvoorbeeld de VCA-verplichting of andere certificering kiest u per jaar de frequentie van het gewenste aantal toolboxen. Op basis hiervan sluit u per medewerker een jaarlicentie af.
Zo bent u er van verzekerd dat u nooit te veel betaald.

Onze prijs: € 6,00 per toolbox x aantal toolboxen per jaar = uw jaarlicentie per gebruiker.
Wij berekenen vanaf > 10 licenties géén opstartkosten, u betaalt enkel per licentie. Opstartkosten bedraagt  € 45,00. 
Wij hanteren tevens staffelkortingen. Neem hiervoor contact met ons op.

 

Facturatie:

Afhankelijk van uw keuze:

 • Jaarlijks, vooraf betaald (en ontvang 5% korting, alléén bij afname >15 licenties)
 • Jaarlijks, per kwartaalbetaling (alléén mogelijk bij afname > 15 licenties)

 

Voorwaarden abonnement:

 • Facturatie per jaar of per kwartaal
 • Doorlooptijd van het abonnement is één jaar.
 • Tussentijds uitbreiden van licenties is mogelijk, deze licenties lopen vervolgens synchroon met het oorspronkelijke abonnement, nieuwe werknemers volgen hierdoor dezelfde toolboxen als hun collega's.

ADM | OT - Offerte Calculatie

Uw kosten

Vul voor een prijsindicatie onderstaand formulier in:


 

Neem voor een prijsindicatie bij meer dan 100 licenties contact met ons op via:
https://staging.vandalentraining.nl/contactformulier/ADM | OT - Demo aanvraagformulier

Demo aanvraag

Vraag vrijblijvend een demo aan en probeer zelf onze digitale omgeving uitADM - Inschrijfformulier Online Toolbox (automatisch inschrijven + accorderen)

Bedrijfsgegevens


Gegevens aanvrager


Gegevens Coördinator
Inrichting Online Toolbox omgeving
Inrichten Online Toolbox Modules
Klik rechts op het + symbool om meerdere functie groepen in te voegen. Deze groepen krijgen een op de hoofdgroep opvolgend nummer toegewezen.


Indien u wenst dat wij voor u de licenties activeren verzoeken wij u om de onderstaande gegevens per medewerker in een CSV- of Excel-bestand te uploaden: 
    - voor- en achternaam
    - e-mailadres
    - indien van toepassing aan welke groep (nummer) gebruiker toegewezen dient te worden

 Mocht u liever geen gebruik maken van bovenstaande (kosteloze) service dan kunt u na ontvangst van uw logingegevens zelf de licenties toewijzen aan uw medewerkers en hoeft u geen bestand te uploaden.

Meest gestelde vragen over de Online Toolbox

Ja zeker, u kunt deze vrijblijvend aanvragen. U ontvangt dan van ons een inlog waarmee u zelf een online toolbox kunt maken en het dashboard voor de coördinator kunt bekijken en proberen. 

Liever persoonlijke uitleg? Hiervoor komen we vrijblijvend bij u op locatie.

Ja, u kunt deze zelf uitkiezen. Meestal wordt deze afgestemd op de risico’s die bijvoorbeeld uit uw RI&E of andere audit naar voren zijn gekomen.

Het is mogelijk dat wij u hierin adviseren, wij vragen u dan naar o.a. de RI&E en een functiematrix.

Ja, u kunt deze zelf uitkiezen. Afhankelijk van bijvoorbeeld de VCA-verplichting of een andere certificering kiest u per jaar de frequentie van het gewenste aantal toolboxen. Op basis hiervan sluit u per medewerker een jaarlicentie af.

Het is mogelijk dat wij u hierin adviseren, wij vragen u dan naar o.a. de RI&E en/of een functiematrix.

Wij beschikken over een zeer uitgebreide databank. Mocht de door u gewenste toolbox er niet zijn dan kunt u deze bij ons aanvragen. 

Ja dat kan. Tijdelijke medewerkers krijgen hiervoor een tijdelijke registratie, welke maandelijks (buiten het abonnement) aan u gefactureerd wordt. 

Ja, het is zeker mogelijk dat er binnen een bedrijf verschillende toolboxen worden afgenomen. Niet elke functie heeft immers dezelfde risico’s.  

Het dasboard is een (besloten) omgeving specifiek voor uw bedrijf ingericht en alleen toegankelijk voor uw medewerkers. Hier vindt u bijvoorbeeld uw bedrijfslogo en eventueel uw veiligheidsreglement, maar ook een mededelingenbord voor belangrijke mededelingen. Daarnaast is de discussiegroep ook vanuit hier te gebruiken.

Het dashboard geeft elke medewerker toegang tot:

 • de toegewezen toolboxmodules
 • de discussie groep
 • een persoonlijk resultatenoverzicht
 • Status van de toegewezen toolboxen

Alle medewerkers hebben via hun eigen inloggegevens toegang tot het dashboard. Vanuit hier starten zij de Online Toolboxen.  Tevens hebben ze vanuit hier inzage in hun eigen resultaten.

De coördinator krijgt via het dashboard tevens toegang tot het beheerdersdashboard, waar o.a. de statistieken en resultaten van alle medewerkers terug te vinden zijn. 

Alle medewerkers krijgen via het dashboard toegang tot de discussiegroep. Deze is afgeschermd voor gebruikers van buiten af, dus alleen uw eigen medewerkers hebben toegang en inzage tot de discussiegroep.

Ja, dat kan. Naast dat de coördinator altijd de toolboxen kan inzien, is het mogelijk dat 
 hij/zij de toolboxen zelf ook volgt. De resultaten worden dan ook opgenomen in de rapportages. De coördinator krijgt dan een extra “rol” toegewezen; die van coördinator en die van gebruiker.

Ja, de toolboxen zijn zowel op een computer, iPad, tablet of mobiele telefoon uit te voeren.

Let op! Men moet wel de beschikking hebben tot het internet.

De module registreert automatisch per onderdeel (Wetgeving, Feiten, Risico’s, Inventarisatie, Beheersmaatregelen, Goede Praktijk, Discussie, Kennistoets) wanneer en hoelang er activiteit gemeten is. Tevens moet de werknemer een onderdeel als voltooid markeren alvoren ze verder kunnen in de module. 

Dit geldt ook voor video’s, de medewerker kan pas verder in de module nadat het filmpje helemaal afgekeken is. Deze kan tussentijds niet handmatig verder gespoeld of gepauzeerd worden, bij het wegklikken naar een ander venster zal het filmpje pauzeren. De module kan pas als voltooid gemarkeerd worden als het filmpje afgelopen is. 

Hiermee wordt inzichtelijk of de werknemer de inhoud van de toolbox begrepen heeft en deze ook kan terugkoppelen in de vorm van kennis/casus vragen. 

De voltooide toolboxen blijven gedurende een jaar toegankelijk voor de werknemers, of zolang het abonnement duurt.  Zo kunnen medewerkers later nog eens terugkijken. 

Je ontvangen van ons een welkomstmail waarin je persoonlijke inloggegevens zoals je gebruikersnaam en wachtwoord zijn verstrekt.
Mocht je deze niet hebben ontvangen dan kan het zijn dat deze is de spamfolder terecht is gekomen.

Wij hebben per gebruiker (per licentie) een naam en een e-mailadres nodig. 

Ja, wij kunnen bijv. maandelijks de werknemers die een toolbox (nog) niet hebben gestart of  volledig hebben voltooid een reminder sturen.

De Arbowet, artikel 8, noemt geen frequentie of aantal te houden toolboxmeetings. De werkgever moet de werknemer(s) voldoende voorlichten voor de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verboden risico’s en maatregelen.

Welke onderwerpen dit zijn kan onder andere voortkomen uit de bedrijfs-RI&E of functie-RIE, werkplek-inspecties of vanuit wensen van de medewerkers.

De VCA-norm heeft het in eis 4.1 over “VGM-bewustzijn” en de bevordering hiervan op regulier overleg en via toolboxmeetings. De benoemde frequentie van 4x per jaar (VCA*) en 10x per jaar (VCA** en petrochemie) is meestal geschikt. 

Bij uitzondering kan dit op een andere wijze worden georganiseerd dan een reguliere bijeenkomst, mits onderbouwd door het bedrijf. Hierbij geldt wel een minimum aantal contactmomenten van 50% van de hierboven genoemde frequentie. 

Arbowet en de VCA geven aan: “relevante VGM-onderwerpen, wijzigingen in VGM regels en voorschriften, en relevante aandachtspunten uit onderzoeken van VGM-incidentmeldingen en inspecties”. Welke onderwerpen dit zijn, kan onder andere afgeleid worden  vanuit:
 • bedrijfs-RI&E,
 • functie-RI&E
 • werkplek inspecties
 • of vanuit wensen van de medewerkers

Ja zeker. We hebben hiervoor een speciaal een support button, waarmee je je vragen kunt stellen, zoals bijvoorbeeld  technische vragen als een storing, een inlog probleem of een niet goed werkende link, etc..

Voor support geldt: Vragen/meldingen die op werkdagen tot 17.00 uur bij ons binnenkomen zullen diezelfde dag nog in behandeling* worden genomen.

*In enkele gevallen kan het voorkomen dat een probleem niet dezelfde dag opgelost kan worden. Wij zullen u hier altijd van op de hoogte stellen.

Vragen over veiligheidsissues moeten direct worden gesteld aan de projectleider/leidinggevende  of de preventiemedewerker op locatie.

Liever een fysieke toolboxmeeting op uw eigen locatie laten verzorgen?
Dat kan, bekijk hier onze mogelijkheden

Scroll naar boven

Offerte aanvraag Online Toolbox

Vul aub uw gegevens zo volledig mogelijk zodat we u een passend aanbod kunnen doen.

Inschrijving Training Preventiemedewerker | Online Classroom

Vul onderstaande gegevens zo zorgvuldig mogelijk in, een deel hiervan wordt vermeld op je certificaat.

Gebruiker wijzigen

U moet ingelogd zijn om het formulier te verzenden.

Support aanvraag

Voor vragen over veiligheidsissues ga je direct naar de projectleider/leidinggevende op je locatie of de preventiemedewerker.
Voor technische vragen (bijv. een storing of een niet goed werkende link, etc.) geldt: Vragen/meldingen die op werkdagen tot 17.00 uur bij ons binnenkomen zullen diezelfde dag nog in behandeling* worden genomen.

*In enkele gevallen kan het voorkomen dat een probleem niet dezelfde dag opgelost kan worden. Wij zullen u hier altijd van op de hoogte stellen.

Support aanvraag

Voor technische vragen (bijv. een storing of een niet goed werkende link, etc.) geldt: Vragen/meldingen die op werkdagen tot 17.00 uur bij ons binnenkomen zullen diezelfde dag nog in behandeling* worden genomen.

*In enkele gevallen kan het voorkomen dat een probleem niet dezelfde dag opgelost kan worden. Wij zullen u hier altijd van op de hoogte stellen.