RI&E, van moeten naar willen

Efficiënt produceren is in veel sectoren nog altijd belangrijker dan veilig en gezond werken. De naleving van de Arboregels in de hoogrisicosectoren is dan ook relatief laag. Zo staat het tenminste geschreven in het jaarverslag over 2015 van de Inspectie SZW.

Concurrentiedruk, onwetendheid en onkunde

RI&EDe oorzaak zou liggen in concurrentiedruk, onwetendheid en onkunde over de toepassing van Arboregels. Van de bedrijven die geen RI&E hebben zegt 76 procent dat zij de Arbowetgeving en de RI&E-verplichting niet kennen. Dat laatste zou vooral het geval zijn bij kleinere bedrijven. En wanneer de kennis er wel is, passen mensen die op de werkvloer niet altijd voldoende toe. Dat komt onder meer door onvoldoende toezicht, haast en ingesleten gewoontes.

Een RI&E is verplicht voor alle werkgevers

Dat over toezicht, haast en gewoontes kan best eens kloppen. Maar het opstellen van een RI&E staat al sinds 1 januari 1994 in de wet en is verplicht voor alle werkgevers – met uitzondering van zzpʼers. Want zoals de benaming al zegt: die hebben geen personeel. Het blijkt dat ondernemers de RI&E vaak zien als een moetje en er weinig zin in hebben. Bij de kleinere bedrijven heeft slechts 35 procent een RI&E en een daarop gebaseerd plan van aanpak. Een trend die niet nieuw is: het onderzoeksrapport Arbo In Bedrijf van september 2011 bevatte al de constatering dat in juli 2010 nog maar 45 procent van de bedrijven een RI&E had. En dat er over de periode 2006-2010 sprake was van een daling van 50 procent in 2006 naar 45 procent in 2010.

Structurele benadering getuigt van goed ondernemerschap

Zou het niet meer een kwestie van niet willen zijn dan van niet weten? En of het nu wettelijk verplicht is of niet: het getuigt van goed ondernemerschap om zaken structureel te benaderen. Dat geldt ook voor veiligheid en gezondheid. Wil je er wat aan doen, dan zal je eerst vast moeten stellen wat de problemen zijn. Dat heet in de grotemensenwereld de risico-inventarisatie. Vervolgens evalueer je die risicoʼs en ga je na of je je zorgen moet maken over de geconstateerde feiten – je mag ze ook gebreken noemen, maar dat klinkt misschien te negatief. En dan ga je kijken of er oplossingen denkbaar zijn. Soms staan die in de Arbowet, maar vaker nog kun je oplossingen vinden door gebruik te maken van het GBV: het Gezonde Boerenverstand. Dat vaak ook nog eens dicht bij huis te vinden is, namelijk bij de eigen werknemers!

Wat is het nut van de RI&E?

In juni vond voor de tweede maal de week van de RI&E plaats. Dat is een initiatief van het Steunpunt RI&E samen met sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met de RI&E als basis. Een goed initiatief. Op de zeer uitgebreide site van het steunpunt staat ook een aantal FAQʼs. De eerste vraag luidt: wat als een bedrijf geen RI&E heeft? Het antwoord ligt voor de hand: u kunt een boete krijgen bij een bezoek van de Inspectie SZW – of na een bedrijfsongeval. Maar de vraag die ik mis is: wat is het nut van de RI&E? Ik geef vast het antwoord: het kan een nuttig hulpmiddel zijn bij de verbetering van de veiligheid en gezondheid in uw bedrijf. Tot zover deze minicursus over de RI&E.

Bron: Arbo-online
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

Scroll naar boven

Gebruiker wijzigen

U moet ingelogd zijn om het formulier te verzenden.

Support aanvraag

Voor vragen over veiligheidsissues ga je direct naar de projectleider/leidinggevende op je locatie of de preventiemedewerker.
Voor technische vragen (bijv. een storing of een niet goed werkende link, etc.) geldt: Vragen/meldingen die op werkdagen tot 17.00 uur bij ons binnenkomen zullen diezelfde dag nog in behandeling* worden genomen.

*In enkele gevallen kan het voorkomen dat een probleem niet dezelfde dag opgelost kan worden. Wij zullen u hier altijd van op de hoogte stellen.

Support aanvraag

Voor technische vragen (bijv. een storing of een niet goed werkende link, etc.) geldt: Vragen/meldingen die op werkdagen tot 17.00 uur bij ons binnenkomen zullen diezelfde dag nog in behandeling* worden genomen.

*In enkele gevallen kan het voorkomen dat een probleem niet dezelfde dag opgelost kan worden. Wij zullen u hier altijd van op de hoogte stellen.