Meest gestelde vragen over de Online Toolbox - Gebruikers

Het dashboard is een (besloten) omgeving specifiek voor jouw bedrijf ingericht en alleen toegankelijk voor jou en je collega’s. Hier vind je onder andere het veiligheidsreglement, mededelingen,  het toegewezen team en de bijhorende toolboxmodules.

Alleen jij hebt middels je eigen inloggegevens toegang tot het dashboard. Vanuit hier start je een Online Toolboxen. Tevens heb je vanuit hier inzage in jouw resultaten. 

Nee, de toolboxonderwerpen zijn vooraf door jouw coördinator bepaald.

Nee, het aantal te volgen toolboxen zijn vooraf door jouw coördinator bepaald.

Afhankelijk van bijvoorbeeld een VCA-verplichting of een andere certificering kiest de coördinator per jaar de frequentie van het gewenste aantal toolboxen. 

Hiermee krijgt de coördinator  inzicht of je de inhoud van de toolbox goed begrepen hebt en of je deze ook kan terugkoppelen in de vorm van kennis/casus vragen. 

Afhankelijk van het aantal toolboxen dat jouw organisatie heeft afgesloten, ontvang je een mailnotificatie als er een nieuwe toolboxmodule geactiveerd wordt.
Dit varieert meestal van 4 toolboxen per jaar tot maximaal 10 toolboxen per jaar.

Mocht je na activatie van een nieuwe toolboxmodule deze in de eerste week van de maand (nog) niet hebt voltooid, dan ontvang je van ons een reminder per email. Heb je alles al voltooid? Dan ontvang je geen email.

Ja zeker. We hebben hiervoor een speciaal een support button, waarmee je je vragen kunt stellen, zoals bijvoorbeeld  technische vragen als een storing, een inlog probleem of een niet goed werkende link, etc..

Voor support geldt: Vragen/meldingen die op werkdagen tot 17.00 uur bij ons binnenkomen zullen diezelfde dag nog in behandeling* worden genomen.
*In enkele gevallen kan het voorkomen dat een probleem niet dezelfde dag opgelost kan worden. Wij zullen je hier altijd van op de hoogte stellen.

Vragen over veiligheidsissues moeten direct worden gesteld aan de projectleider/leidinggevende  of de preventiemedewerker op locatie!

De Arbowet, artikel 8, noemt geen frequentie of aantal te houden toolboxmeetings. De werkgever moet de werknemer(s) voldoende voorlichten voor de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verboden risico’s en maatregelen.

Welke onderwerpen dit zijn kan onder andere voortkomen uit de bedrijfs-RI&E of functie-RIE, werkplek-inspecties of vanuit wensen van de medewerkers.

Ja, de toolboxen zijn zowel op een computer, iPad, tablet of mobiele telefoon uit te voeren.

Let op! Je moet wel de beschikking hebben tot het internet.

De VCA-norm heeft het in eis 4.1 over “VGM-bewustzijn” en de bevordering hiervan op regulier overleg en via toolboxmeetings. De benoemde frequentie van 4x per jaar (VCA*) en 10x per jaar (VCA** en petrochemie) is meestal geschikt. 

Bij uitzondering kan dit op een andere wijze worden georganiseerd dan een reguliere bijeenkomst, mits onderbouwd door het bedrijf.
Hierbij geldt een minimum aantal contactmomenten van 50% van de hierboven genoemde frequentie. 

Wij hebben per gebruiker (per licentie) jouw  voor + achternaam en een e-mailadres nodig. 
Zodra jouw licentie wordt verwijderd, bijvoorbeeld omdat je uit dienst gaat, worden jouw gegevens en resultaten na 30 dagen definitief verwijderd.

De toolboxen blijven gedurende de looptijd van het abonnement toegankelijk, dit is standaard 365 dagen. 

Let op! De looptijd van het abonnement is niet perse gelijk aan  de toewijzing van jouw licentie. Als je bijvoorbeeld pas later in dienst ben gekomen dan de startdatum van het abonnement, verloopt de toegang mogelijk al eerder.

Ook de voltooide toolboxen blijven gedurende de looptijd van het abonnement toegankelijk, dit is standaard 365 dagen.
Zo kun je later nog eens de toolbox terugkijken.

Let op! De looptijd van het abonnement is niet perse gelijk aan  de toewijzing van jouw licentie. Als je bijvoorbeeld pas later in dienst ben gekomen dan de startdatum van het abonnement, verloopt de toegang mogelijk al eerder.

Afhankelijk van of jouw organisatie het abonnement verlengt, worden jouw resultaten (en/of gegevens) als volgt behandeld:

 • Zodra je jaarlicentie is verlopen en niet door je organisatie wordt verlengt zullen al jouw gegevens, inclusief alle resultaten, na 30 dagen automatisch definitief worden verwijderd. 
 • Zodra je jaarlicentie door jouw organisatie wordt verlengt krijg je nog 30 dagen de tijd om eventuele niet voltooide toolboxen alsnog te voltooien.
  Hierna zullen wij alle toolboxmodules resetten, hiermee zullen ook de behaalde resultaten worden verwijderd alvorens wij je licentie kunnen verlengen.

In beide gevallen zullen wij dus de door jouw behaalde resultaten definitief resetten en/of verwijderen. Dit houdt in dat wij deze niet meer kunnen herstellen.
Mocht je het belangrijk vinden om deze gegevens te bewaren dan adviseren wij je om tijdig het transcript uit te printen of op te slaan. Je vindt het transcript op onder de menutab ‘mijn gegevens’.

Meest gestelde vragen over de Online Toolbox - Coördinator(s) en Teamleiders

U sluit een abonnement af voor een periode van 1 jaar. Het abonnement wordt naar uw voorkeur ingericht; 

 • U kiest vooraf het aantal toolboxmodules en de frequentie. Bijv. elke kwartaal 1 toolbox
 • U kiest vooraf de toolboxonderwerpen 
 • U bepaald het aantal licenties (gebruikers) dat u nodig heeft.

Hiermee heeft u tevens de jaarplanning op orde. Na circa 10 maanden zullen wij contact met u opnemen voor een eventuele verlenging. 
Licenties zijn altijd persoonsgebonden en in verband met de borging voor uw VCA certificering onderling niet uitwisselbaar.

Wij maken gebruiken van twee licenties:

 1. Jaarlicentie:  Vaste medewerkers volgen gedurende een jaar de door u gekozen onderwerpen en het aantal toolboxen. 
 2. Flexlicentie:  Tijdelijke  medewerkers volgen per periode (bijv. elke kwartaal) een toolboxmodule.

Ja, u kunt deze zelf uitkiezen. Meestal wordt deze afgestemd op de risico’s die bijvoorbeeld uit uw RI&E of andere audit naar voren zijn gekomen.

Het is mogelijk dat wij u hierin adviseren, wij vragen u dan naar o.a. de RI&E en een functiematrix.

Ja, u kunt deze zelf uitkiezen. Afhankelijk van bijvoorbeeld de VCA-verplichting of een andere certificering kiest u per jaar de frequentie van het gewenste aantal toolboxen. Op basis hiervan sluit u per medewerker een jaarlicentie af.

Het is mogelijk dat wij u hierin adviseren, wij vragen u dan naar o.a. de RI&E en/of een functiematrix.

Jazeker, dat is mogelijk.

We hebben hiervoor 3 opties, bekijk onderstaand afbeelding voor een schematische weergave:

 • Standaar; een enkel team 
 • Optie 1; meerdere teams
 • Optie 2; meerder teams èm locaties 

klik op een afbeelding voor een vergroting

  

Ja, dat kan. De coördinator heeft het beheer over de hele organisatie, een teamleider heeft alleen het beheer over zijn/haar team.

 • Een coördinator kan aan alle teams zowel teamleiders als teamleden toevoegen én verwijderen. De coördinator kan van alle teams rapportageoverzichten downloaden.
 • Een teamleider kan alleen in het eigen de team medewerkers (teamleden) toevoegen en verwijderen. De teamleider kan alleen rapportageoverzichten downloaden van het eigen team.

klik op een afbeelding voor een vergroting

  

Ja, dat kan. Het mogelijk dat een coördinator de toolboxen zelf ook volgt. De resultaten worden dan ook opgenomen in de rapportages. 

Ja, de toolboxen zijn zowel op een computer, iPad, tablet of mobiele telefoon uit te voeren.

Let op! Men moet wel de beschikking hebben tot het internet.

Ja dat kan. Tijdelijke medewerkers krijgen hiervoor een tijdelijke registratie, welke maandelijks (buiten het abonnement) aan u gefactureerd wordt. 

Ja, het is zeker mogelijk dat er binnen een bedrijf verschillende toolboxen worden afgenomen. Niet elke functie heeft immers dezelfde risico’s.  

De module registreert automatisch per onderdeel (Wetgeving, Feiten, Risico’s, Inventarisatie, Beheersmaatregelen, Goede Praktijk, Discussie, Kennistoets) wanneer en hoelang er activiteit gemeten is. Tevens moet de werknemer een onderdeel als voltooid markeren alvoren ze verder kunnen in de module. 

Dit geldt ook voor video’s, de medewerker kan pas verder in de module nadat het filmpje helemaal afgekeken is. Deze kan tussentijds niet handmatig verder gespoeld of gepauzeerd worden, bij het wegklikken naar een ander venster zal het filmpje pauzeren. De module kan pas als voltooid gemarkeerd worden als het filmpje afgelopen is. 

Wij hebben per gebruiker (per licentie) een naam en een e-mailadres nodig. 

Ja, na het aanmelden ontvangen uw medewerker(s) een welkomstmail van ons waarin hun persoonlijke inloggegevens zoals gebruikersnaam en wachtwoord worden verstrekt.

Afhankelijk van het aantal toolboxen dat uw organisatie heeft afgesloten, ontvangen medewerkers een mailnotificatie als er een nieuwe toolboxmodule geactiveerd wordt. Dit varieert meestal van 4 toolboxen per jaar tot maximaal 10 toolboxen per jaar.

Zodra medewerkers na de activatie van een nieuwe toolboxmodule deze in de eerste week van de maand (nog) niet hebben voltooid, dan ontvangt de betreffende medewerker van ons een reminder per email.
Heeft een medewerker alles netjes voltooid? Dan ontvangen zij geen email.

Ja, wij kunnen bijv. maandelijks de werknemers die een toolbox (nog) niet hebben gestart of  volledig hebben voltooid een reminder sturen. Dit doen wij altijd in de eerste week van de maand.

Ja zeker. We hebben hiervoor een speciaal een support button, waarmee je je vragen kunt stellen, zoals bijvoorbeeld  technische vragen als een storing, een inlog probleem of een niet goed werkende link, etc..

Voor support geldt: Vragen/meldingen die op werkdagen tot 17.00 uur bij ons binnenkomen zullen diezelfde dag nog in behandeling* worden genomen.

*In enkele gevallen kan het voorkomen dat een probleem niet dezelfde dag opgelost kan worden. Wij zullen u hier altijd van op de hoogte stellen.

Vragen over veiligheidsissues moeten direct worden gesteld aan de projectleider/leidinggevende  of de preventiemedewerker op locatie.

Het dashboard is een (besloten) omgeving specifiek voor uw bedrijf ingericht en alleen toegankelijk voor uw medewerkers. Hier vind u onder andere uw bedrijfslogo, het veiligheidsreglement, mededelingen,  het toegewezen team en de bijhorende toolboxmodules.

Medewerkers krijgen via hun eigen inloggegevens toegang tot een gepersonaliseerd dashboard. Vanuit hier starten zij de Online Toolboxen.  Tevens hebben ze vanuit hier inzage in hun eigen resultaten.

De coördinator krijgt tevens toegang tot een rapportage dashboard, waar o.a. de statistieken en resultaten van alle medewerkers terug te vinden en te downloaden zijn. 

Hiermee wordt inzichtelijk of de werknemer de inhoud van de toolbox begrepen heeft en deze ook kan terugkoppelen in de vorm van kennis/casus vragen. 

De Arbowet, artikel 8, noemt geen frequentie of aantal te houden toolboxmeetings. De werkgever moet de werknemer(s) voldoende voorlichten voor de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verboden risico’s en maatregelen.

Welke onderwerpen dit zijn kan onder andere voortkomen uit de bedrijfs-RI&E of functie-RIE, werkplek-inspecties of vanuit wensen van de medewerkers.

De VCA-norm heeft het in eis 4.1 over “VGM-bewustzijn” en de bevordering hiervan op regulier overleg en via toolboxmeetings. De benoemde frequentie van 4x per jaar (VCA*) en 10x per jaar (VCA** en petrochemie) is meestal geschikt. 

Bij uitzondering kan dit op een andere wijze worden georganiseerd dan een reguliere bijeenkomst, mits onderbouwd door het bedrijf. Hierbij geldt wel een minimum aantal contactmomenten van 50% van de hierboven genoemde frequentie. 

Arbowet en de VCA geven aan: “relevante VGM-onderwerpen, wijzigingen in VGM regels en voorschriften, en relevante aandachtspunten uit onderzoeken van VGM-incidentmeldingen en inspecties”. Welke onderwerpen dit zijn, kan onder andere afgeleid worden  vanuit:
 • bedrijfs-RI&E,
 • functie-RI&E
 • werkplek inspecties
 • of vanuit wensen van de medewerkers

Wij beschikken over een zeer uitgebreide databank met inmiddels > 75 toolboxonderwerpen. Mocht het door u gewenste toolboxonderwerp er niet bij staan dan kunt u deze bij ons aanvragen. 

De toolboxen blijven gedurende de looptijd van het abonnement toegankelijk voor de werknemers, dit is standaard 365 dagen.

Bijv.: U heeft een abonnement afgesloten met als ingangsdatum 15 februari, dan krijgen medewerkers met een jaarlicentie 365 dagen toegang. Dus in dit voorbeeld heeft men toegang t/m 14 februari van het volgende jaar.

De voltooide toolboxen blijven gedurende de looptijd van het abonnement toegankelijk voor de werknemers met een jaarlicentie, dit is standaard 365 dagen. Zo kunnen medewerkers later nog eens terugkijken.

Afhankelijk van of u uw abonnement verlengt, worden gebruikersresultaten (en/of gegevens) als volgt behandeld:

 • Zodra het abonnement is verlopen en niet wordt verlengt zullen alle gebruikersgegevens, inclusief alle gebruikersresultaten, na 30 dagen automatisch definitief worden verwijderd. 
 • Zodra het abonnement wordt verlengt krijgen uw medewerkers nog 30 dagen de tijd om eventuele niet voltooide toolboxen alsnog te voltooien. Wij stellen dan een jaaroverzicht voor u. 
  Hierna zullen wij alle toolboxmodules resetten, hiermee zullen ook de behaalde resultaten worden verwijderd, alvorens wij het abonnement verlengen.

In beide gevallen zullen wij dus de gebruikersresultaten definitief resetten en/of verwijderen. Dit houdt in dat wij deze niet meer kunnen herstellen

Scroll naar boven

Inschrijving Training Preventiemedewerker | Online Classroom

Vul onderstaande gegevens zo zorgvuldig mogelijk in, een deel hiervan wordt vermeld op je certificaat.

Gebruiker wijzigen

U moet ingelogd zijn om het formulier te verzenden.

Support aanvraag

Voor vragen over veiligheidsissues ga je direct naar de projectleider/leidinggevende op je locatie of de preventiemedewerker.
Voor technische vragen (bijv. een storing of een niet goed werkende link, etc.) geldt: Vragen/meldingen die op werkdagen tot 17.00 uur bij ons binnenkomen zullen diezelfde dag nog in behandeling* worden genomen.

*In enkele gevallen kan het voorkomen dat een probleem niet dezelfde dag opgelost kan worden. Wij zullen u hier altijd van op de hoogte stellen.

Support aanvraag

Voor technische vragen (bijv. een storing of een niet goed werkende link, etc.) geldt: Vragen/meldingen die op werkdagen tot 17.00 uur bij ons binnenkomen zullen diezelfde dag nog in behandeling* worden genomen.

*In enkele gevallen kan het voorkomen dat een probleem niet dezelfde dag opgelost kan worden. Wij zullen u hier altijd van op de hoogte stellen.